TRAJECT &

KOSTEN

Traject

Verkennende fase //

In de verkennende fase maken we kennis met elkaar. Door middel van gesprekken of oefeningen komen we tot het vraagstuk waar je graag in begeleid wilt worden. Na deze kennismaking bepaal je of we een coaching traject aangaan. We bepalen welke afspraken je aan wilt gaan met betrekking tot je coaching vraag en we stemmen af hoeveel coaching gesprekken we nodig hebben. Gemiddeld gebruiken we vijf tot zeven coaching sessies.

 

Verdiepende fase //

Het coaching traject omvat meerdere sessies waarin we het vraagstuk behandelen. We starten in deze verdiepende fase met het bekijken in welke richting je wilt gaan en wat je einddoelen zijn. Aan de hand hiervan maken we een route met stappenplan om deze doelen te behalen. In deze fase staan we uitgebreid stil bij je coaching vraag en diepen we deze uit. Hiervoor kunnen we kunstzinnige middelen inzetten maar dat hoeft niet.

 

Voltooiende fase //

In deze fase is er aandacht voor de afronding van het coaching traject maar ook hoe dit een vervolg zal hebben in je leven. Soms kunnen hier vervolgopdrachten uit voortvloeien. Daarnaast evalueren we de coaching sessie als geheel en bekijken we of je einddoelen zijn behaald.

Wat is nu het verschil tussen een coach en een therapeut?

Een coach is niet hetzelfde als een therapeut. Over het algemeen graaft een coach niet in het verleden van een persoon en gaat ook niet diep in op de persoonlijke problematiek. De coach wil er vooral voor zorgen dat er manieren gevonden en ontwikkeld worden die persoonlijke effectiviteit kunnen doen vergroten, zodat de doelen die men wilt bereiken behaald kunnen worden.

 

Waar de therapeut zich vooral richt op het verminderen van de psychische klachten en het disfunctioneren van de cliënt met het oog op het herstellen van diens welbevinden, richt de coach zich op het verbeteren van de prestaties en productiviteit van de cliënt. Daarbij staan de doelstellingen van de cliënt zelf centraal, hoewel er ook oog is voor het welbevinden van de cliënt.

Verschil tussen coaching en therapie

Het uitgangspunt bij vormen van coaching is dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig. Een coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als een klankbord en katalysator, waardoor mensen kunnen groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.

 

Kosten

Coaching traject //

De introductie met minisessie kost 25 euro. 
Per normale sessie betaal je 60 euro.
Een sessie duurt een uur.                      

(N.B. Je afspraak wijzigen kan natuurlijk. Doe dit wel 24 uur van tevoren, anders moet ik het in rekening brengen)

 

 

"Je passie voelen en leven."

 

© Louisa Hernandez Tobias 2019 |  VIDA Coachingshuis voor persoonlijke groei | contact@levenisgroeien.com | Breda